Мартин Ангелов | градски блог

Upgrade in progress…

От 19.03.2009

Здравейте, това е естественото продължение на темата Upgrade ВИАС/УАСГ. Както ви обещахме, събрахме и структурирахме всички предложения в един документ. Благодарим Ви за активното участие и се надяваме то да се запази за продължението на инициативата. Може да се присъедините и към Facebook групата, ако не сте го направили вече. Поставяме това, което се роди на първо четене за да си кажете мнението и предложенията за корекции и допълнения:

Upgrade ВИАС/УАСГ
Проект за установяване на легитимна връзка между студенти, дипломирани специалисти и ръководството на УАСГ, София

Настоящият документ е изготвен въз основа на онлайн дискусия относно качеството на строителното образование в УАСГ, София. Целта е ръководството да получи препоръки от студентите, професионалисти и преподаватели за развитието и реформирането на системата на обучение. В дискусията активно са се включили 35 човека, предимно бивши и настоящи студенти в УАСГ, а каузата е подкрепена от 358 човека.

Препоръките са с пожелателен характер и са изготвени на базата на опита на Европейски и световни висши училища за обучение в областта на строителството и архитектурата. След първата формулировка на коментарите бяха обособени следните точки:

Документът е редактиран на 27.03.09 с цел по-ясна структура. Оригиналът на списъка може да видите тук.

А. Материална и електронна база:

1. Крайно време е общите пространства в Университета да се съживят – те биха били база за извънучебна творческа дейност, екипна работа или друг вид неформално общуване. Искаме УАСГ да проведе конкурс за атриумното пространство, който да бъде реализиран.

2. БЕЗПЛАТЕН WiFi Интернет на територията на целия университет.

3. Повече студентски работилници.

4. Да се провеждат и толерират архитектурни пленери, както и всякакъв вид извънкласни дейности, свързани с учебния процес.

5. Да се създаде база данни, включваща електронните адреси на студенти и преподаватели с цел да се повиши гъвкавостта на учебния процес и по-добрата комуникация. Създава се възможност за своевременно уведомяване при евентуални промени на програмата или лекционните курсове, както и всякакъв друг контакт със студента, така отпада възможността за липса на информираност. Това информиране да не е пожелателно а задължително.

6. Да се създаде Интернет система за база данни, която да съдържа личните данни на всички студенти. По този начин биха отпаднали безбройните формуляри за записване и кандидатстване за стипендии всеки семестър. Достатъчно е данните да се въведат още в първи курс и при евентуални промени всеки сам да актуализира информацията за себе си чрез собственото си име и парола. Също така преподавателите ще могат да въвеждат оценките директно там и ще качват учебните материали.

7. Да се ремонтират тоалетните и то не само на първите 2 етажа, а и на горните етажи – там също има хора!

Б. Хора работещи във УАСГ:

1. По-стриктно оценяване и изисквания спрямо присъствието на студентите и преподавателите.

2. Непрекъсната актуализация на курса по строителни материали и сградостроителство. Курсовете трябва да са по-флексибилни, за да може да приемат новостите с лекота.

3. Всеки преподавател да е длъжен да предостави лекциите си в цифров формат. Ако няма компютърна грамотност вариантът е да се ползва съответна услуга на някоя фирма или студент.

4. Да се промени системата в седмицата за заверки. Преподавателите да са длъжни да присъстват на пълен работен ден или да може да се вземе заверка по-рано от тази седмица.

5. Стриктно да се съблюдава нанасянето на оценките след края на сесията от преподавателите.

6. Участие на всички студенти в избора на декан за факултет. Университетът би трябвало да е модел на демократично общество и е логично управляваните да избират управниците си!

7. Да не се пуши на територията на УАСГ и това да се спазва. Да се отделят помещения за пушачи. Преподавателите да не пушат по време на корекции и изпити.

В. Система (Прием на студенти):

1. Приемането на студенти по архитектура е на базата на много високи изисквания, които създават погрешна илюзия за качествата на кандидат-студентите. От гледна точка на това, че на 18-годишна възраст младите хора нямат достатъчна информираност за естеството на професията, по-добре е да се приемат по-голям брой студенти с по-лесни приемни изпити. След по-добро ‘сито’ в процес на обучението по архитектура, което е достатъчно сложно, те сами могат да се убедят дали са способни или не да упражняват професията. По този начин ще се предотвратят излишните разходи на университета за недостатъчно мотивирани студенти.

Г. Система (Основни предмети):

1. Връщане на студентските ателиета. Очевидно е, че това е оптимален формат за работа със студенти. Желателно е да има 24 часов достъп до тях, дежурен преподавател и компютърна обезпеченост.

2. Нов учебен план по инженерните специалности за архитекти. Съвместни проекти между инженери и архитекти, чрез които да се поставят основите на професионалното общуване. При тези условия студентите от различните специалности могат да се обучават взаимно. Идея за създаване на хибридни магистърски програми тип архитект-инженер, архитект-урбанист с цел възможност за преквалификация.

3. Междинно контролиране на процеса на проектирането, т.е. процесът се разделя на етапи. Не трябва студентът да осъзнава, че е студент две седмици преди заверката.

4. Повече часове по моделиране, визуална и пространствена култура и разнообразяване на съдържанието им.

5. Толериране на екипната работа чрез изготвяне на повече екипни проекти.

6. Промяна в гъвкавостта при изготвяне на проекти. Примерно, по-малки проекти биха могли да се завършват в по-кратки срокове и останалото време да бъде управлявано от студента по-ефективно. Също така да се наблегне на малки проекти тип клаузура, които да позволят един по-динамичен учебен процес и развитие на концептуалното мислене у студентите.

7. Много сериозно практическо обучение. Първо, това значи периодично обикаляне сред стоителни обекти и проследяване на процеса на строителство във всичките му етапи. Второ, часове по изработване на даден материален модел по зададен или измислен проект.

8. Задължителни макети на повечето проекти. Макетите по дизайн може да се изискват и М 1:1 с цел студентите да се сблъскат с истинските структурни проблеми на изпълнението.

9. Предмети като енергоефективна архитектура и алтернативни системи за строителство трябва да станат основни в програмата.

10. Да отпаднат безсмислените лекционни заверки на края на семестъра.

Д. Система (Избираеми предмети):

1. Промяна на системата от избираеми предмети. Студентите трябва да могат да избират предметите си от първи до пети курс с цел през целия период на обучение сами да избират степента на натовареност. Избираемите предмети могат да се оценяват с кредити.

2. Да се създаде рейтинг на отделните избираеми предмети в зависимост от посещаемостта. От това да зависят и допълнителните премии към преподавателите, което да ги стимулира да подобрят качеството на образование.

3. Непрекъснато осъвременяване на обучението по строителен софтуер и обогатяването на списъка с изучавани програми – Adobe Photoshop/Illustrator, Revit Builder и др.

4. Да се въведат часове по архитектурно презентиране и говорене пред публика, може и да е избираем предмет. В тях да се включва и писмена грамотност, изготвяне на статии, базови познания по архитектурна и строителна журналистика (медийна архитектура).

Е. Система (Дипломиране):

1. Двустепенно архитектурно и инженерно образование – бакалавър и магистър. Така по-малко заинтересованите студенти преминават минималния бакалавърски курс и имат възможниост да се реализират като визуализатори, чертожници и архитектурни технолози (Architectural technician, Architectural Drafter). За работа на тези позиции не се изисква магистърска степен. По този начин университета не харчи пари за обучение на хора, които не искат да продължават образованието си след бакалавър.

2. При оставане на сегашната форма на обучение, при която всички завършили получават титлата „архитект”, да се въведат единни критерии относно обема и съдържанието на дипломните работи. Нека проектите да бъдат съпоставими и да покажат уменията на дипломанта във всички изучавани елементи – градоустройство, архитектура, конструктивни детайли, интериор и дизайн. Оценяването в този случай би било доста по-обективно.

3. Дипломните проекти да не се разработват с дипломен ръководител, а студентът да има възможност да се консултира с всички преподаватели от всички катедри, когато му е необходимо. По този начин биха отпаднали негативите от междуличностните и междукатедрените конфликти. Нека накрая всеки излезе сам със собствените си знания, умения и разбирания.

4. От 1989 година нито една дисертация, защитена в УАСГ, не е предадена на библиотеката от съответния докторант. Нужни са ни механизми за запазване и предаване на знанието, това е най-бързия път към осъвременяване на образованието.

5. Задължителни стажове в строителни/архитектурни офиси или строежи.

 1. Валери Гюров | 19.03.09 | 1

  the revolution has just begun:]

 2. Напълно подкрепям идеята за UPGRADE на Университета – крайно време е!
  Съгласен съм с всички предложения.
  Арх. Спас Смиленов
  Завършил 2007 катедра “Промишлени сгради”

 3. Nina Ilieva | 20.03.09 | 3

  Amu az bich zelala da vidija poveche satrudnichestvo s drugi universitetii v Evropa i sveta.

  obogatijavane na progaramite za obuchavne , koito da ne badat zadalzitelni , ami po zelanie.

  Adobe Suite e zadalzietelna, Revit saschto e dobre da se znae .. no ima oschte MAya , Rhino neschta koito sa nedelima chast ot architecturnite uchilischta po sveta.

  RAbotilnicata .. ami scht e dobre ako ima vazmoznost da se napravi po-savremenna rabotilnica naistina kato za uchilischte po architecture .. Sugurno laser cutter schte e skapo da se vzeme , koeto se izuchava v savremenite uchilischte po veta ama pak moze da se pomisli kakvo moze da se napravi za da se osavremeni tazi rabotilnica ili da se napravi nova..

  Poveche obmijan na mladi kadri v uchilischtata , koito imat opit v chuzdi strani

 4. ММД | 20.03.09 | 4

  Изобщо не зацепвам
  След като вече съществуват описаните тип учебни заведения
  на красиви места, с професионални екипи
  за какво и в сф още един ?!
  кому е нужна национална архитектурна школа ?!
  Мче тва не са 60 те на миналия век
  Дори архитектурата е глобална
  Всяка минута в национално училище е крачка назад към смъртта на професията
  Важи дори училището да бе в Щатите

  Между другото, академията по дизайн която завърших, изглежда като твоето училище мечта
  с един допълнителен елемент – има консултант за студентите. Ориентира те докъде си
  в индивидуалното развитие, с фокус кариерата, перспективи за работа;
  но дет бе писал един пич в началото на януари в блога си: в бг учиш каквото те приемат
  не каквото искаш. Май и с преподаването е така – бачкаш каквото има, не каквото трябва.
  Като резултат, картината на въпросното уни ме стряска. Хеле в частта: пушачи.
  Абсолютно свободна от култура среда трябва да е УАСГ. Егасиму името им.
  Звучи като нещо сглобявано в Сибир.
  Разкарай се оттам, по ангелите

 5. арх Петър Петров | 20.03.09 | 5

  Трябва да се учи повече концепция.
  В работните чертежи няма как да научиш това.
  Всеки да може да си отговори кому са нужни корделите, които правя.

 6. Радослав Русев | 20.03.09 | 6

  Аз лично подкрепям така формулираните предложения, с изключение на т.23. За да бъде полезен един преподавател, трябва да проследява процеса на развитие на проекта, бил той дипломен или не (това важи с още по-голяма сила за архитектурните проекти). Имам също и две мои си предложения:
  1. Отпадане на сегашното морално остаряло разделение на катедри(не всички, а разделението на жилищни, обществени и т.н.), което съдейки по скромния ми опит, не съществува в страните и училищата, които ни служат за светъл пример.
  2. Премахване на ограничениетом според което, ако един преподавател не е станал такъв преди 30 годишна възраст, си остава само хоноруван преподавател. (на мен това ми изглежда крайно немотивиращо) p.s. Не съм 100% сигурен за горното ограничение, моля някои които е по-наясно, да поясни как стоят нещата.

 7. Валери Гюров | 20.03.09 | 7

  накратко моите впечатления след близо 6 годишно следване в университета на Щутгарт:
  – приемен изпит липсва ( за ужас на всички риусвали капители и зветни задачи до откат : ), приемат се около 240 души на година, 40 се отказват още в първи семестър. По нататък на тяхно място идват обаче хора от други училища и държави.
  – следването е разделено на 2 части:
  а) 2 годишен основен курс – лекции, няколко изпита и доста проекти (слабоизбираеми, за да се уеднакви основата и критериите ), повечето неща се правят в група 3-5 студенти.
  -завършек на този курс е преддипломна работа – сериозен проект на група от 5 души, целящ максимална близост с реалността ( смятат се конструкции, инсталации и всички нормативни изисквания )
  б) втората част е изцяло свободноизбираема – трябва да се съберат точки от 4 големи проекта и 40 точки от семинари, всеки избира семестър по семестър с какво да се занимава и колко интензивно.

  още първите 4 въвеждащи седмици се правят опознавателни задачи (сторят се неща от всевъзмжни материали), завършек е огромно парти във фоайето на факултета (самите студенти изграждат щандове за храна и напитки, ораганизират музика и спедиция, спазват противопожарните изисквания : )

  като цяло се праят адски много макети, работилницата де факто е една ( тези за дърво и метал бяха затворени най-често: ( в началото 2001-2004 имаше само рутер (фреза),но после набавиха лазер (вече имат 3) и общо взето хората забравиха какво е да режеш с макетен нож..
  плаща се по 10 евро на час, всеки си носи материала (картон,дърво,плекси и т.н.)

  по време на семестъра различните катедри организират екскурзии, уъркшопове, канят архитекти за лекции ( по мое време са идвали Фрай Ото, Шигеру Бан,Наталие де Фриез от MVRDV и др.

  за жалост и там се попълваха бланки с име и адрес под път и над път, с оценките също имаше хаос, явно не е само тукашен проблема на унивеситета.

  Като цяло съветът ми към студентите е: пътувайите колкото се може повече (непознати места в България също вършат работа), в съседните ни страни има какво да се види като опит, използвайте всякакви програми и възможности, за да видите свят и други начини на мислене.

  Нагласата “това не може да стане в България” (работя тук повече от година) е оправдание на примирени хора, които с нищо се и опитват да подобярт нещата.
  А системата се промоеня от хората…

 8. Кирил Дамянов | 20.03.09 | 8

  Инициативата като цяло е добра. Някои от точките клонят към утопия. Харесва ми, че сте го формулирали някак черно на бяло. Завършвам тази година ТУ Мюнхен, имам и 5 семестъра УАСГ(1999-2002) зад гърба си – идните дни ще се пробвам да анализирам това с което не съм 100% съгласен от написаното плюс да дам някои идеи…Ясно е че промяна трябва да има!

 9. Здравейте, за пръв път виждам толкова разумно изложени и смислени предложения, които биха внесли изключително положително промени в образованието, което, въпреки, че дава най-добрата подготовка в страната за практикуването на нашата професия, има огромна нужда от промени, които да го изкачат на добро европейско ниво – подкрепян напълно всички точки! Успех, готов съм да работа я помощ на тази кауза!

 10. Румен Йотов | 20.03.09 | 10

  Не съм убеден за т. “3. По-стриктно оценяване и изисквания спрямо присъствието на студентите и преподавателите.”
  Университетът трябва да стимулира !самообучението!, а не да задължава студентите да присъстват, струва ми се това е принципната разлика между уни и училище. Мисля че трябва да е ясно че университетът “принадлежи” на студентите, а не на преподавателите; в България отдавна е забравено това. В този смисъл, студенски ателиета, workshop-ове, всякакви мероприятия, които да събудят желание на студентите да прекарват времето си в университета са добре дошли. УАСГ като база трябва да предоставя условия студентите да се организират и да подкрепя и стимулира всяка подобна инициатива.
  В никакъв случай не казвам, че не трябва да има контрол на присъствие разбира се, но нека да не е натрапчив с (не)извининени отсъствия.
  Ах да. Може и рампа за инвалиди да построят на входа :)

 11. Кирил Дамянов | 20.03.09 | 11

  Пак съм аз. Не с коментар по гореспонатите точки. Питам се как?
  Цялата инициатива е просто чудесна. Не мисля че трябва да се дели ситуацията на преподаватели (супер закостенели и консервативни) и студенти (иновативни желаещи да вземат всичко от УАСГ) – това феномен, който трудно може да се сложи под общ знаменател. Питам се има ли капацитет за промяна? Има ли мотивирани хора, които да излязат от петдесетгодишното лустро – семестър=седмица на заверка. Има ли толкова много преподаватели които да вложат толкова енергия, че тя да грабне студента и да не го кара да излиза от унито? Какъв е техния стимул, ако не са заклети идеалисти на тема “Искам да предам знанията си” и “Контакта с младите хора е важен за мен”…Почвайки оттук, минавайки през работилниците, ателиетата и тоалетните май въпроса отива в една финансова посока…Която е свързана с бюджет…Който май се гласува от сградата на площада срещу х-л Радисон…А темата не е маловажна – как ще поканиш Заха Хадид или Химелблау или който на когото е любим авторитет без да можеш да му платиш. И ако намериш еднократната сума , с кои очи ще го поканиш да чете лекция на тема примерно “Generative Components”, като тоалетните са в тоя вид…
  На запад няма студентски книжки – всички оценки са в електронна система. Почти няма и устни изпити.
  Незнам как е в другите университети, но по време на дипломен семестър тук имаме право на една обща среща с катедрата, която дава темата – всички студенти с всички въпроси към заданието…
  Точка 12 мисля че не трябва да се въвежда – без да цитирам имена мисля, че това е посока в която не всеки има дарба, а който я има я развива…

 12. Атанас Тачев | 20.03.09 | 12

  Подкрепям документа на 100%,
  само така момчета и момичета,
  колкото и утопични да звучат идеите за някой, те са абсолютно изпълними – стига да са поднесени по правилния начин! Нека и у нас да има едно учебно заведение с артистична и практичическа насоченост с което да се гордеем пред света! Мене ми се виждат абсолютно реални исканията! стискам палци! Ако има конкурс – свиркайте, ще участвам, дори и да няма награден фонд! аре стига – толкова сме работили за без пари, че това ще е за готина кауза и
  ” it’s NOT all ’bout the money “.Нещото обаче, което продължавам да твърдя е,че ВИАС трябва сериозно да се редуцира предвид това което се задава! никак не е розово! Ако приема се освободи и както е на много места по света – 300 човека(колкото поискат) и отсявката стане първия семестър – остават към 40 – от които завършват към 10 макс ( само тези, които са доказали, че имат качества и това е обективна оценка ), така нещата ще си дойдат на мястото! не смятам, че е невъзможно! Или това или ВИАС ще спре да съществува! АБСОЛЮТНО го вярвам!!! Успех ВИ желая!!!

 13. Ана Сенкова | 20.03.09 | 13

  Дискусията и предложенията в нея започват да звучат все по-смислено и обещаващо. Мисля, че се оформи чудесен списък с напълно постижими цели.
  Според мен голяма част от успеха на начинанието оттук нататък зависи от това да се направи контакт с точните хора, а защо не да се ангажират САБ и КАБ?! Те могат да се погрижат за медийната платформа и популяризиране на начинанието, а пък занапред могат да предоставят и част от материалната си база за реализиране на някои от предложенията в списъка (уъркшопове, практики, изложби и т.н.)
  Струва ми се, че ще е полезно да бъдат ангажирани и вече утвърдените архитекти. Повечето от тях се вълнуват от съдбата на Университета (например Пламен Братков, Жоро Кътов и Вяра Желязкова от I/O architects, Иво и Ади от L6 Studio, Торньов от +architecture, MMXX, Zoom Studio, Атанас Панов… etc.) Криза е! Ако сега не хванете “големите” архитектите за подобна кауза, няма кога. Тези хора биха били ценни с идеите си, а пък и ценни като преподаватели, защото от тях има какво да се научи.

 14. Миряна Йовчева, архитект | 20.03.09 | 14

  Здравейте! Напълно подкрепям инициативата – като бивш студент, като архиртект и като млад асистент към въпросния университет. Мисля, че исканията са напълно основателни, също така би трябвало да се ангажират не само “университетското ръководно тяло”, но и Министерството на образованието. Мисля, че системата е сбъркана до момента и трябва всички да работим заедно по въпроса.
  Самата аз се чувствам доста объркана в допотопната система на преподаване (съответно обучение). Не виждам смисъла в това от първата година, до последната, броят на студентите да нараства, вместо да намалява – не е човешко, повярвайте ми (III курс да са записани над 180 студента тази година).
  Мотивацията трябва да е взаимна – отворени и комуникативни преподаватели, заинтересовани и активни студенти.
  Обидно е да има колеги студенти, които приемат, че образованието по архитектура е просто начин за светло високоплатено бъдеще.
  За себе си аз знам, че ще се боря за по-добро образование и по-висок професионализъм….
  Посдрав на всички!!!

 15. Елена Даскалова | 20.03.09 | 15

  Логичният завършек на темата с тези 33 точки мисля, че няма как да звучи логично и сериозно без да се повдигне и въпроса с финансирането на всички следващи дейности и мероприятия.
  От коментарите видях само един човек(Кирил Дамянов) да засегне този казус, от който биха произтекли по-голямата част от толкова желаните промени.
  Струва ми се, че никой от хората(от които пряко зависи реализацията на идеите)няма да им обърне сериозно внимание, ако те не са подплътени и с адекватни предложения за финансиране, защото няма какво да се лъжем-в момента не е по-силите на държавата ни да подкрепи едно такова начинание при все, че от такива промени има нужда всеки един ВУЗ в страната ни…и просто няма как ние да се окажем изолираният случей, за който се прави изключение и съотвтното финансиране!
  Затова апелирарем към всички, обвързани с темата, да направим дискусия с предложения и идеи как би могъл университетът да се самофинансира-било то чрез участие в Европейски програми, набиране на спонсори (особено за оборудването на нови ателиета и работилници) или използване на част от базата на ВИАС за комерсиални цели(както се прави например с Аулата на университета)…идеите ми са на базата на чуждестрания опит! Университетът например, в който бях по Еразъм в Дания, получава солидно финансиране за всеки дипломиран студент именно по програма на Европейския съюз.
  Сигурна съм, че преподаватели в университета имат не по-малко желание за промени, но финансовия момент(в т.ч. ниските заплати) се оказва решаващия фактор! И е нормално да е така!
  И като сме толкова креативни в идеите за промени, нека да сме такива и когато трябва да се мисли за реализацията на нещата!:)

 16. L | 20.03.09 | 16

  ‘Посдрав’,
  Почти всички сте продукт на този университет, което ще рече, че той се мултиплицира в революционери, които се разбунтуваха чак, след като си взеха дипломите след кратко много успешно следване с отлични оценки и стипендии. Промени се правят отвътре, или трябваше докато бяхте суденти, или станете преподаватели. По точките – на 60% са необмислени, макар и доброто намерение, пак жестът е зле формулиран. Това нещо ще си остане жест. Университетите разчитата на самообразувание и ангажираност от страна на студентите. Споменатите ‘големи’ архитекти – част от тях с преподавали, нищо не е излезнало от това, другата част предполагам получава обрив само при мисълта да им предложат. Не може да се разчита на външни фактори. Успех на М.Йовчева, само тя има реална позиция , от която да работи по въпроса.

 17. pg_88 | 20.03.09 | 17

  До сега само четях дискусията. Зарадвах се като видях, че сте успяли да систематизирате всички предложения. Сложил съм си на Skype link към дискусията сега ще сложа и към обобщението и мога да ви кажа, че всички колеги, които са го видяла са изключително съгласни и вече няколко пъти въпроса беше повдиган и се изгради едно общо мнение, че ако се започне някаква реална дейност по въвеждане и отвоюване на част от предложенията всички ще я подкрепят. И тъй като сте изчерпали почти всички теми, за които се сещам ще ви поздравя и ще ви кажа, че като се започне прокарването на тези идеи може да се разчита на подкрепа от мен и по дейните и активни колеги :)

 18. Стоян Андреев | 20.03.09 | 18

  От всичко тук научаваме, че преподаването по Архитектура е изоставащо и затормозяващо, но не мога да се съглася, че това е така за инженерните специалности. Въпреки че има пропуски и при нас (аз уча ССС), те са основно по предмети, в които няма как да се преподава нов материал – математики, някои механики и т.н, но това са дисциплини, които са спрели развитието си и без това. За сериозните конструктивни дисциплини вече навсякъде се преподават еврокодовете за проектиране, с което УАСГ си отстоява името на сериозно учебно заведение. Така че заради изоставането на архитектурното образование да се смята, че целият университет едва ли не е антика или възрожденско “школо” говори за неинформираност и тесногръдие.

 19. Ина Динева | 20.03.09 | 19

  Към Стоян Андреев:
  Много се радвам, че споделяш мнението си с нас. Наистина дискусията тръгна от проблемите в архитектурното образование и въпреки, че искахме да има мнения от по-широк кръг хора (и по-конкретно от инженерните специалности) и предложенията да са адекватни в по-пълна степен на случващото се в Университета, все още нямаме пълна представа за недостатъците на вашето обучение и вашите искания. Когато синтезирахме предложенията се оказа, че може би единствените допирни точки са свързани с организационните проблеми и желанието да имаме общи проекти. Така че за да не звучи несеризно документа, който предлагаме, може би трябва да се ограничим само относно нашата специалност и да махнем текстовете, които се отнасят до инженерите. другият вариант е да допълним по-конкретно вашите предложения.
  Какво е твоето мнение по въпроса? Ще се радваме да се включат и други колеги от инженерните специалност :)

 20. Здравейте, благодарим ви за изключително коректните ви коментари, те са от голяма полза.

  @Nina Ilieva наистина по-големите възможности и яснотата за сътрудничество с други университети е задължителна.

  @арх Петър Петров – “Трябва да се учи повече концепция.” да това обаче ще е резултат от други подробности, като активно макетиране, работа в екип, специални задания (свидетели сме на задания, които циркулират с десетилетия) и естествено желание на преподавателите да разнообразят програмата си.

  @Радослав Русев може би си прав за т.23, може би трябва да има един ръководител, но и да се стимулира търсенето на други мнения, което си е малко абстрактно да се каже :) Ще вземем предвид и другите две точки.

  @Валери Гюров много ти благодаря, че сподели немския опит. Наистина личи, че студентите са стъпили с двата крака в учебния процес, а и се забавляват на всичкото отгоре. Студентите са най-важният фактор, не ръководството.

  @Румен Йотов мисля, че си абсолютно прав, може да го коригираме.

  @Кирил Дамянов – “Има ли мотивирани хора, които да излязат от петдесетгодишното лустро – семестър=седмица на заверка. Има ли толкова много преподаватели които да вложат толкова енергия, че тя да грабне студента и да не го кара да излиза от унито?” Да точно това искаме да проверим, дали има някой там и да поставим основата на неутрален диалог. И да книжките са отживелица, но това да е проблемът :)

  @Атанас Тачев, да би могъл да се редуцира, но това е вътрешен процес и би трябвало да стане от само себе си, но преди това структурата му трябва да стане гъвкава.

  @Ана Сенкова чудесна идея, мисля, че биха се съгласили да ни подкрепят :)

  @Миряна Йовчева да много сте права, ами ще пробваме различни тактики, дано голямото колело се задвижи.

  @Елена Даскалова абсолютно важен фактор! Някой от мерките искат доста пари други по-малко, трети нямат нужда от такива. Наистина, който има предложения в тази насока, ще е от полза, въпреки, че ние не сме тези, които ще търсят парите за бюджета…

  @L да много обнадеждаващо, благодарим за конкретните забележки :) Мисля си, че по-важно е да се почне от някъде вместо да се гледа под лупа, кой какъв бил и кога. Ние в случая сме най-неутралната страна и се надяваме да задвижим нещо в добра посока, нали?

  @pg_88 радваме се за ентусиазма ви, той е истината :)

  Аз си мисля, че след като запознаем съответните хора с тези намерения, е хубаво студентите да поискат реална дискусия с ръководството в някоя зала на ВИАС примерно…

 21. Кирил Дамянов | 21.03.09 | 21

  @арх Петър Петров – “Трябва да се учи повече концепция.” Без да искам да издребнявам само леко ще вметна че това трудно може човек да го научи. Думата е с латински корен и реално означава “идея”. Идеите не се преподават – тях или ги имаш или оставаш чертожник цял живот…

  @Стоян Андреев – ти някакъв неуспял кандидат-студент към архитектурния факултет ли си, че так опарено реагираш…и къде е УАСГ защитаващ европейското ниво на университет освен в Хидротехническия факултет с немската програма? Извинявай, но съм сигурен че никой не е искал да се разбира УАСГ = архитектура…Или се чувстваш в сериозна институция, която не е санирана от 15-20 години…не искам да съм невъзпитан, ама доста от проблемите са общи за цялата образователна система, в частност специалността предмет на дискусията…то като се замисли човек и нивото на информатиците ни е доста високо, но съм сигурен че и те биха променили нещо в схемата…

  @ Мартин Ангелов – Бих подхвърлил идеята че и висшата математика не е много задължителна за нашата професия…На изпита по статика спокойно задачите могат да се префасонират в свързани с действителността проблеми (мост, кула, покрив) и да се позволява ползването на таблици и формули – никой не знае всичко наизуст – важно е да се знае принципа по който работи конструкцията . Както и по Дескриптивна геометрия – а не да губиш 60% от времето си , за да си построиш заданието…
  (Да не си помисли някой нещо че имам против математиката – СМГ съм завършил.)

  Като цяло замисъла е прекрасен, но има още няколко въпроса по които ми се ще да поразсъждавам свързани с реализирането на идеята…
  Студенти явно има – готови и на труден и на лесен прием.
  Напуснах УАСГ посока запад през 2002. Тогава във ВИАС единствения преподавател с титлата “Професор” беше вечната Марта Петрова. Може би с годините някой друг е стигнал до доцент…Тези степени малко или много придават авторитет на преподавателя. Кой в днешно време има стимул да се кичи с титли (пропускам обстоятелството “в България” – то се подразбира).
  Има огромна дупка в поколенията – едни 20 години, които избълваха много колеги, които се втурнаха напред да правят архитектура, за да могат да оцелеят…занаятчийски – на конвейр…без приемателни комисии одобряващи градоустроийствения облик на големия град (загледайте се от Феята на ляво към Ситняково от Цариградско шосе)
  Поколението на родителите, което до голяма степен играе трудно по правилата на днешното време, но за сметка на това с неповторима обща култура намалява с всеки изминал ден. Разликата в технологиите на сградите на Иван Попов или Татаров (преподаватели преподавали на родителите ни) и тези на сегашните са огромни. Няма много хора които познават новотои са готови да преподават…даже по мое време (2001-2002) се преподаваха строителни конструкции по лекционния курс на учебника на Чавдар Ангелов(с безкрайното ми уважение към него) – написан 1967, може би преиздаван.

  Хубаво е да се повдигне и въпроса – научни степени при професията – защо трябва да се пишат тонове хартия, когато може човек да профитира и чрез проектиране – т.е. чрез едно забележително творение плюс иновативни технологии изпозвани в проектирането пак да може човек да кандидатства та научна степен в съответната област…Всеки може да чете (не точно така е и с писането, но и то някак се скалъпва, а в наше време източници дал Бог), но не всеки може да прави интересни проекти…А какъв по-голям стимул да направиш нещо хубаво, ако не че освен хонорара може да получиш и степен? Най-младия професор по архитектура в моя университет е станал такъв на 33…Това също е интересно, ако човек го влече – да знае че има път да стигне и по-млад до званието, ако го бива, а не да чака задължително 60+…

  Драги приятели – много са проблемите…Доста хора последните години отидоха да учат навън(включително моята скромна персона)…Ако случайно имате нужда от споделяне на опит или друга гледна точка – мисля че доста от нас бих се включили в подобен диалог.
  Надявам се не съм отегчил никого…

  Успех в начинанието…

 22. бо | 21.03.09 | 22

  Съгласна съм с някои от предложенията, бих искала да допълня – според мен основен проблем е че по време на 6-годишното ни обучение не правим дори един реален проект с колеги от другите специалности, а проектирането е екипна работа. В някоя от последните години би било добре да се направи проект с колеги студенти/преподаватели от другите специалности за тренировка.

  И друго си мисля – не е концептуалното мислене е това, което куца в обучението, напротив – според мен липсва точно “неконцептуалната” част от работата – икономическата и правна рамка, съвременните технологии, практическите упражнения – било то в макети, било на обекти. Ей богу, ако си девойка дори не можеш да работиш на строеж, че да видиш за какво става дума.

 23. Павел Янчев | 21.03.09 | 23

  @Радослав Русев – Към т.23 има и друг коментар във Facebook на Роси Кирилова – http://www.facebook.com/home.php#/topic.php?uid=54330314441&topic=8263. Може би и моето мнение вече клони към отпадането на тази точка. Другите две точки ще ги добавим.

  @ Румен Йотов и Мартин – Аз искам да си защитя т.3 и да обясня, че тя е функция от т.2. Т.е. ако има система на лесен прием и отпадане на студентите в процес на обучение, изискванията трябва да са доста по-строги от сега. Когато има срок, той е срок, без втора дата и т.н. Когато не се присъства на упражнения, не се взима заверка и т.н. А рампата за инвалиди е може би трябва да се постави като първа точка още преди да говорим за обчение :-)

  @ Кирил Дамянов и Елена Даскалова – По повод финансирането мисля, че много от точките не изискват финансиране, а тези които го изискват са стъпки, абсолютно необходими за осъвременяването на учебното заведение. Не искаме летящи чинии, а възможен минимум, към който УАСГ трябва да се стреми. По тази причина, мисля че УАСГ много по-добре от нас може да си намери финансиране. И даже е по-добре да го направи, защото ако в момента има малка разлика между подоготовката на кадрите, излизащи от УАСГ и Западна Европа, след 5-10 години разликата ще е непреодолима. И тогава и промяната ще е доста по-трудна.
  Важно според мен е да разберем е, че този документ с искания, не са мрънкане на дете за сладолед, както каза Росен Пецев в предишния пост. Те са една препоръка към УАСГ, която е като услуга, опит да им кажем от какво студентите имат нужда и ще имат нужда след завършването на университета.

  @ Кирил Дамянов – т.12 е предложена от Ана Сенкова и Мартин в предишния пост, можеш да видиш тяхната обосновка, според мен са прави. Може би презентирането просто може да стане задължителна част от представянето на всеки проект, вместо да се отделя…

  Относно научните степени аз лично не съм компетентен достатъчно, може би Миряна трябва да каже какжо мисли, защото тя има преки и пресни впечатления

  @ Ана Сенкова – Ана, много добри предложения, струва си да опитаме. ;-)

  @ L – Критиката хвърлена във въздуха без преложение на конкретна алтернатива е безмислена. А колкото до това дали университета се променя отвън или отвътре – има процес, наречен ‘лобиране’, за който можеш да прочетеш тук – http://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying. И докато УАСГ обучава кадри за определен бранш, университетът трябва да е в непрекъснат контакт с професионалистите. А те да оказват натиск върху политиката на обучение.

  @ бо – За реалните условия и за обектите сме писали в т.17. А икономическата, правната рамка е толкова променлива, че според мен има нужда да се да се споменава доста условно и в по-горните курсове заедно с технологичните ограничения.

  Благодаря на всички останали за подкрепата и предложенията.

 24. Ина Динева | 21.03.09 | 24

  Аз пък искам да защитя т.23, тъй като смятам, че има сериозни причини да се въведе. В интерес на истината тази препоръка дойде от няколко предподаватели от УАСГ, които бяха адски възмутени от отношението на дипломните комисии към определени дипломанти, само защото “едикойси” е бил дипломен ръководител. Когато казвам междуличностни конфликти нямам предвид неразбирателство между дипломанта и неговия ръководител, става въпрос за конфликти между самите преподаватели и катедрите – системата за съжаление е доста гнила и го отнасят студентите. Може би повечето от вас не са забелязали, но аз бях свидетел на безобразно отношение към някои мои колеги по време на дипломните защити и все още ми е кофти, когато се сетя за тях, а те пък повече не искат и да чуват за ВИАС. Повярвайте ми, ужасно е, когато от колометри си личи, че си вложил душа и сърце и прекрасни идеи в дипломната си работа, а хората, които са там, за да те оценят, дори и не забелязват заради дребнавите си душици.
  Освен това нека всички, които са се дипломирали, да кажат доколко дипломният им ръководител е бил основно действащо лице в техния проект или по-скоро е бил консултант; не са ли правили консултации и с други хора. Изобщо ако един студент е изградил поне някакви умения да проектира, той сам може да прецени как да организира работата си по проекта, не е нужно някой да “следи” за това. Т.23 дава възможност за по-свободни и гъвкави консултации по време на дипломирането (всеки преподавател трябва да е длъжен да те приеме, когати имаш нужда от съвета му) и освен това допринася за значително по-безпристрастно отношение към дипломанта по време на дипломните защити.
  Иска ми се хората, които са били в чужди университети да споделят как протича процеса на дипломиране там.
  Все по-сериозно се убеждавам, че тази порочна система може да бъде изкоренена само чрез премахване на разделението по катедри.

 25. Росен Пецев | 21.03.09 | 25

  Към: Павел Янчев | 23 | 21.03.09

  Ужасно е когато имаш безкрайно добри намерения , а те са разбрани тотално погрешно при това от един от ГЛАВНИТЕ инициатори на този акт.

  Павле, нима съм бил толкова неясен и объркващ, че коментарът ми заслужава да бъде резюмиран по толкова ужасен начин:
  “Важно според мен е да разберем е, че този документ с искания, не са мрънкане на дете за сладолед, както каза Росен Пецев в предишния пост.” Моля прочети отново и преосмисли http://www.provocad.com/?p=630

  И понеже сърцето ме заболя от коментарът ти се чувствам длъжен да направя сам резюме на своя (този път без метафори) :

  – Искам да уцелим подходящият момент за внасяне на този документ в системета
  – Искам всеки участник в системата да даде своя рзаумен максимум, преди да иска нещо от нея (точно това което правиш ТИ , provoCAD , АЗ и всички будни хора писали в тази дискусия), дали сме всичко и сега искаме промяна, притова не за себеси а за другите, защото вече сме вън от нея.
  Защо искам толкова „много”?
  – Защото АЗ, ТИ, provoCAD и всички будни хора писали в тази дискусия, знаят много добре, че когато си сериозен, отговорен и бачкаш здраво (забавляваш се с това) е безкрайно лесно да спечелиш уважението на кой да е преподавател / уредник (личен опит), с което да отвориш слуха му за исканята ти, което е крайната ни цел за Бога.
  – Главните ми опасения са свързани с липсата (надявам се не съм прав) на мнозинство, което вече е извоювало уважението на преподавателите , съответно може да бъде чуто (това е най-доброто срество за въздействие). Разбира се това е естествен резултат от така наречения „строителен бум” ,който изпразни университета и запълни таванските помещения и мазета (офиси). Никой не е виновен, за конфликта м/у преподавателите и студентите (липсата на диалог), това е проблем на периодът, който вече отмина и последствията, от който за съжаление имат голяма инертност и ще се усещат още дълго време в системата.
  – На ясно съм че това което искам е твърде много и изисква адски мн. време, но това е и сигурен и устойчив начин този прекрасен документ, да бъде усвоен и реализиран точка по точка и да не бъде схванат просто като ””една препоръка към УАСГ, която е като услуга, опит да им кажем от какво студентите имат нужда и ще имат нужда след завършването на университета.””, защото риска нищо да не се случи след такава препоръка от неизгодната позиция в която сме в момента е твърде голям. Това е което ме плаши, затова ми се иска първо да ум „отпушим ушите” и после да им „говорим”

  Към Марто:
  – пределно ясно ни е, че в UASG няма желание за работа (всъщност той
  е една голяма чакалния и копирен център) нито в преподавателите,
  нито в студентите, което в същнос т е главният проблем.
  – мисля че главното мото на инициятивата трябва да стане upgradeUS ,
  след което UASG.
  – И понеже””сърце младо, юнашко не трае”” ще
  стреляме сега пък кавото се получи. Разбирам, повече от нормално е това да се случи тук и сега. Това е просто моето мнение (опасение) за нещата. Желая успех на всички, ще се видим по „барикадите” 
  – Иска ми се да се стимулира директния и индиректния диалог м/у студентите. За прекия диалог всеки студент сам трябва да прояви интерес, а индиректния може да бъде подтикнат чрез постоянни изложби по етажите съдържащи високо оценени, смели и интересни проекти (изкуството поражда изкуство, няма как да си заобиколен от красота и да измисляш охлювчета  )

 26. “Иска ми се да се стимулира директния и индиректния диалог м/у студентите” Роска и на мен ми се иска!

  Знаеш ли, какво ми хрумна? Преди да предприемем каквито и да е действия, нека се опитаме да направим една съвсем неангажираща среща на студентите. Примерно казваме дата и час и се събираме във фоайето за да проверим дали ще има реакция от страна на студентите. Наистина, за да се случи каквото и да било студентите трябва да се единни и да знаят какво искат. Ти си си все още в системата и ако можеш да убедиш голяма част от колегите си да присъстват ще е добре. С говорене ще стане, нали?

 27. Росен Пецев | 21.03.09 | 27

  Към Марто:
  За това две мнения няма :-)

 28. Кирил Дамянов | 22.03.09 | 28

  Относно дипломирането – ще опиша набързо как стои процеса в ТУ Мюнхен.
  Сред всички които са изпълнили всички предпоставки за допускане до дипломна работа се тегли томбола и избраните получават стая, където да могат да работят по време на дипломния си семестър. Има 3 най-общи направления за дипломни работи – Градоустройство, Дизайн и Оформление и Строителна Техника. Това в кое направление даден студент ще прави дипломна работа зависи от това какви предмети е посещавал по време на следването. Всички катедри са разделени в тези 3 основни групи и всяка година различна катедра от съответната група дава състветно различно задание.
  По време на дипломния семестер всеки студент има право на 1 лично обсъждане със съответната катедра. Има и 1 среща на която се отговаря на въпроси по заданието и се уточняват подложките. Предаването е обикновенно на 8-10 листа ДИН А0, макети в различните мащаби, като от катедрата дала заданието се изготвя общ макет 1:200 на околното застрояване с дупка там където е парцела , който се разработва, за да може всеки да сложи там своето решение.
  Предаването е анонимно 10 дни преди презентацията.
  Има официална дата за предаване и неофициална – 2 седмици по-късно, на която предават всички студенти осигурили си извинение от доктор.
  10 дни след последната дата са “защитите”, където комисия от 3ма главни коректурпрофесори коментира силните и слабите черти на работата. Работата е дефакто вече оценена и чрез презентацията студентът може да си промени оценката незначително.
  Това що се отнася до общите дипломни работи.
  Има отличници които благодарение на успеха си по време на следването имат право да правят така наречената “Специална (Особена) дипломна работа” Те я разработват 2 пъти по дълго от останалите , като сами си избират задание, което трябва да бъде одобрено от катедра, която те сами си изберат. Имат право на 3(или повече според зависи от времето на професора) корекции към катедрата, която са си избрали. Тяхното предаване също е анонимно и се оценява от тези които пишат оценки и на другите.
  Де факто се оказва че по време на следването човек малко или много трябва да е запознат с процеса на проектиране и да може сам да извърви последната стъпка.
  Това е в общи линии апарата на дипломиране тук.
  Поздрави!

 29. @Кирил Дамянов, на мен много ми допада тази система, благодаря ти, че сподели.

 30. Стоян Андреев | 22.03.09 | 30

  @Кирил Дамянов
  По въпроса за това дали съм неуспял архитект… ми не съм, никога не съм искал да уча Архитектура – предпочитам да строя, отколкото да рисувам. Това, че в АФ е имало само един професор преди 10 години, говори само за това колко е зле там. Пак искам да подчертая УАСГ не е равно на АФ, даже е доста по-голямо, това, че тук видимо е архитектурен форум и пак се прокрадват идеите, че архитектите са най-важни за проектирането… да така е, но студентите по архитектура далеч още не са архитекти, че да се превъзнасят. Не се бийте в гърдите, а бъдете креативни, защото където и да учите, ще станете архитекти (инженери, урбанисти и т.н.), но никъде няма да ви бъде преподадено как точно да станете страхотни архитекти.

 31. Кирил Дамянов | 22.03.09 | 31

  @Стоян Андреев – извинявай, ако съм те обидил.Последното което ни е нужно са подобни конфликти и то на ниво,на което не е нужно да отиваме. Нека гледаме конструктивно, към наболялата проблематика. Никой не кара никого насила да влиза в този блог, нито искаме да подценяваме ролята на инженерите в процеса. Напротив – това е симбиоза от един колектив, в който всички трябва да са на ниво. Нито се имаме за богоизбрани, затова че сме следвали/завършили тази специалност.
  Надявам се подобни отвличания от общата посока да са по-редки. Извинявай още един път.

 32. Кирил | 22.03.09 | 32

  Здравейте,

  хубава инициатива.(дано тя не остане само на думи).

  още едно нещо: сайтът на университета има нужда от тотален ре-дизайн. Информацията липсва и е зле организирана. В Он-лайн Академичната справка редовно има разминаване с реалните оценки…

 33. Здравейте,
  Искам да поздрава инициаторите на тази кауза. Инициативата е страхотна като се има предвит колко усизателно се усеща необходимоста от промена в системата. Аз, все още студент и част от тая система напълно подкрепям исканията, които сте успели да систематизирате. Единственото мога да изразя страха си, тези намерения да не останат просто “добри намерения”. Може да се разчита на активната ми подкрепа за постигане на реални резултати.
  Важно е първо да се активизират студентите! Не може да се помогне на някой, който сам не иска да му бъде помогнато. И колкото и да е тъжно, истина е че имаме доста колеги , които не се интерисуват от случващото се в университета (важно е да се саберат накрая подписите в книжката). Така, че съм съгласна да се направи една такава неангажираща среща между студентите.
  Нека, все повече колеги осъзнаят нуждата от промяна, за да може тия добри намерения да не останат на хартия

 34. Атанас Тачев | 23.03.09 | 34

  PS.
  @Росен Пецев “…естествен резултат от така наречения „строителен бум” ,който изпразни университета и запълни таванските помещения и мазета (офиси). Никой не е виновен, за конфликта м/у преподавателите и студентите (липсата на диалог), това е проблем на периодът, който вече отмина и последствията, от който за съжаление имат голяма инертност и ще се усещат още дълго време в системата.”
  без да се отклонявам много от темата (“отвличания от общата посока”) бих искал да коментирам горенаписаното от Росен, защото мисля, че се стига до интересен прочит на това което се случва(ше) във ВИАС(и не само?!?), а именно – Защо нещата стоят така ( преподавателите “мразят” студента и се “гаврят” с него, обща незаинтересованост към процеса на обучение и така нататък, предполагам че всеки в определен момент е изпитвал подобно отношение). Да, много от нас работихме докато следвахме, по много причини(no comment) и голяма част от преподавателите също(не говоря за преподаване)! за какъв диалог може да става дума, че ние не се виждахме! и те ни “мразеха” защото не ходехме, и ние не “ходехме” защото те ни “мразеха” и кръга беше затворен! Отварям го като тема за да се замислим за първопричината и може би там се крие и разковничето!
  Само нещо към Мартин: все пак си мисля,че нещата няма да се променят отвътре или поне ще е твърде бавно! за мен ВИАС е твърде “закостенял” за да “еволюира” – по-скоро – “революция” ще е необходима! И тя предстои! или ВИАС затваря или се променя коренно!

 35. “или ВИАС затваря или се променя коренно” – прав си да, времето си казва думата и в един момент пропастта между поколенията може да се окаже твърде голяма.

  Вчера говорихме по скайп с един приятел за това, че ВИАС е нормално да се държи като фирма в реални условия на конкуренция. Тоест тези на които им е удобно сега във ВИАС да усетят сами необходимостта от промяна. Не съм запознат със съдържанието и качеството на образование във ВСУ-Любен Каравелов, но то би могло да представлява конкуренция. От там нататък е въпрос на PR. Ако прекалено дълго се отрича необходимостта от промени в един момент сам ще рухне митът, че от ВИАС излизат най-подготвените архитекти. Така, че фирмата се управлява спрямо реалността, а не върху стари лаври и авторитети.

  Също говорихме и за финансовата част. Има архитектурни училища в които семестриалната такса е 600 евро. Логично е като платиш толкова пари да си взискателен към това, което получаваш, най-малкото като отношение. В Европа да преподаваш означава да се препитаваш от това, тоест това е престижна и добре платена работа, рядко един асистент има и архитектурно ателие, а големите архитекти преподават за престиж. При нас преподавателите нямат голяма мотивация, често нулева, това се отразява на интереса на студентите, повечето неща просто се минават на формално ниво и студенти бързат да свършат с досадните ангажименти за да могат да отидат на работа после, поне да свършат нещо полезно. Както каза Наско това си е чист затворен кръг, който се задълбочава. Факторът пари естествено е в основата, но това, че няма пари не значи, че не могат да се намерят и още повече да се управляват интелигентно.

  Сега като се замисля, по-голямата част от финансите трябва да отидат към преподаващите и контролирането на задълженията им, от там нататък мотивацията и динамиката в съдържанието на предметите ще се повиши. С две думи преподавателите да получават по-високи заплати, но и ще са задължени да вършат повече.

  ПП – към всяка точка добавих етикет за финансите, вижда се, че повечето не изискват средства.

 36. арх. Гергина Симеонова | 24.03.09 | 36

  Здравейте,
  Привествам инициативата ви,наистина беше време да се формиулира ясно отношението ни към НАШЕТО образование,защото ние сме хората,които действително можем да направим нещо то да се подобри.От всичко изложено до тук не съм съгласна единствено с отбелзаните от вас промени относно приема на студенти и това образованието ни да се раздели на бакалавър и магистър.Вярно е,че по доста места в Европа е така,но помислете си какво би могъл да прави архитект-бакалавър или строителен инженер-бакалавър.Нима ще има хора,които след 4 години вложен труд ще пожелаят да останат просто чертожници.От тази гледна точка смятам това,че нашето образование остана непокътнато в това отношение за предимство.Шансовете в живота са много по-големи,когато образовнаието е пълно,дори след това човека да реши,че не иска да се занимава с това.
  Относно приема на студенти,моля ви,нека запазим високата летва – това е едно от нещата,което все пак ни опазва от “паплачта”,която е навсякъде.Съгласете се,че така както стана в последно време примерно в бившото МЕИ,където се приемат хора с 3,реномето му вече е съвсем на 0.:)
  Подкрепям гореизложеното мнение относно увеличващия се брой студенти в горните курсове – това не бива да става или поне не и толкова лесно.Оказва се,че хора,чиито родители разполагат с повече средства, плащат стабилна сума – вече съвсем легално обявена като “спонсорство” към Университета и пристигат при нас в 3-ти курс без да могат да оразмерят едно парко място или тоалетна,нещо което се очаква да се знае още в първи курс,но за това пък самочуствието на тези хора е до небесата!Имам отношение по темата поради лично впечатление по време на моето следване.Всички знаем,че живота не е справедлив и едни хора държим изпити и се борим по 2 години,докато други отварят джоба и живота им е решен,но мисля,че не бива да се стимулира това.
  И последно,нека действително да направим системата за внасяне на оценки малко по адекватна – в 21 век сме в крайна сметка!Когато отидеш да се поинтереуваш от някоя оценка в канцеларията,първо започват да ти се карат,защото е много сложно да се отвори главната книга,пък ако после я отворят,то се оказва,че не е внесена,защото пък преподавателя не си е донсъл протокола и така,когато се дипломираме започва едно бясно търсене на преподаватели и гонене за оценки!Това трябва да се промени и би било къде по-лесно ако всичко е в електроен вид,както навсякъде другаде.
  PS: Относно дипломните проекти – колеги,когато сте търсили консултация от друг преподавател,от друга катедра,нима ви е било отказвано съдействие? Защото на мен това не ми се е случвало. Мисля, че винаги, когато човек има нужда от допълнителна консултация от преподавател от друга катедра, няма да му бъде отказано съдействие. За моята дипломна работа имах нужда от такава както от преподавател от катедра конструкции,така и от съдействие от страна на катедра метални конструкции от Б корпус. Хората бяха изключително отзивчиви и от двете места, за което искрено им благодаря.Така че,мисля че е добре човек да има един ръководител,който да го насочва, пък ако има нужда от друга консултация,винаги може да я намери.В крайна сметка хубавото е,че избора на рещение е изцяло нащ,стига да можем да се аргументираме адекватно и да защитим своята гледна точка.

 37. Павел Янчев | 24.03.09 | 37

  @арх Гергина Симеонова – Отговарям на въпросите ви, защото аз настоях за тези точки, които критикувате:

  Какво би могъл да прави архитект-бакалавър или строителен инженер-бакалавър?
  – Ами може например да запише магистратура, различна от тази, която му предлага УАСГ. Като например Публична администрация или Европеистика, ако желае да се насочи към политическа кариера. Или стопанско управление или Бизнес администрация, ако желае да бъде мениджър в корпорация. Нали не мислите, че всички, завъшили УАСГ мечтаят да седнат зад компютрите и да чертаят планове, разрези и арматура, за да се почувстват “истински архитекти и инженери”?

  Нима ще има хора,които след 4 години вложен труд ще пожелаят да останат просто чертожници?
  – “Просто” чертожници е принизяване на една огромна част от професионалистите в проектантската област. Чертожниците не са “просто” чертожници, тяхната роля е не по-малко важна от тази на великите архитекти, които не чертаят. Както написах и в предишния пост, има длъжностни характеристики като Аrchitectural Technician и Аrchitectural Drafter, които са определени не от пожеланията на излизащите от УАСГ, а от световната проектантска практика. И за заемането на тези длъжности не се изисква магистърска степен. И тук става въпрос УАСГ да започне да подготвя кадри, които да имат стойност според изискванията на световния пазар на труда, а не да се задоволява личностни психологически желания.

  Относно приема на студенти – настояваме за по-лесен прием и за отпадане на неподходящите за архитектурното образование студенти в процес на обучение – първи и втори курс. Така повече хора ще имат шанс да опитат, но този, който не е способен да се справя, ще се убеди сам в това. А не както досега – не ставаш за архитект, защото не можеш да рисуваш и да издържиш изпита по математика. Важно според мен е да се разбере, че не трите рисунки и математиката те правят добър архитект, каквато илюзия битува у студентите до трети курс. Тук не става въпрос за медицина (където без химия и биология наистина не ставаш за медик), или информатика (където математиката е решаваща за теб като професионалист)

  Именно и тези трудни приемни изпити са причината за появяващите се корупционни практики, за които пишете по-нататък.

  Благодарим за останалите препоръки и мнението :-)

 38. Арх. Лазарова | 24.03.09 | 38

  @Кирил Дамянов
  Здрасти, много си активен! Да беше останал тука да сърбаш и ти попарата… Истината е, че който можеше, се спаси в чужбина.
  Хора, това нещо УАСГ не може да се ъпгрейдне, трябва да се започне на чисто, защото НЯМАТ изкореняване зловредните закостенели елементи (или поне аз не вярвам да имат). Не разчитайте на революция отвътре, защото гарван гарвану око не вади. Влейте си енергията в нещо друго, УАСГ ще си се довърши сам или ще стане sustainable от само себе си – но едва ли ще е за по-малко от едно поколение.
  …На точка 14. пишете да се стимулира, не „толерира“.
  И, колеги, неграмотността е срамна в нашата професия! Поне правопис и български език да се изучават (дано не звучи еретично, но пък положението е плачевно).
  Успех на всички Дон-Кихотовци!

 39. Милен Мечкуев | 24.03.09 | 39

  Повече ентусиазъм, колежке, в твоя ред на поговорки: “направи добро и го хвърли в морето”. Важното е човек да се опитва да промени позитивно това, до което се докосне. Пък дали нещо ще стане, здраве да е :)

  Ще редактираме точка 14, по-добре звучи стимулира наистина
  За правописа незнам :)

  Напред :)))

 40. Кирил Дамянов | 24.03.09 | 40

  @ арх. Лазарова – извинявай ако съм те издразнил с нещо, но точно защото не исках да сърбам тая попара заминах и не мисля че трябва да давам обяснение на някого относно избора който съм направил. Ако си останала с впечатлението, че на запад е безкрайния розов свят, в който всичко е даром и леко – не съм на това мнение.

  Не мисля че да имаш идеи да промениш нещо е равно на провал. Ясно е, че ще е безумно трудно.
  Личностните нападки няма да помогнат в случая на никого…най-малкото не е тук мястото…

 41. Tosh | 24.03.09 | 41

  Poslednoto neshto,koeto az nauchih za UASG (stariqt VIAS) e che e akreditiran ot RIBA (Royal Institute of British Architecture).. chestno da si priznaq – mnogo mi se izdigna v ochite,kato uznah,che e edin ot trite universiteta, koito sa akreditirani ot tazi insituciq (kato drugite sa v Polsha i Chehiq,ako ne gresha).

  Spored men tazi tema trqbva da se vyzprieme poveche kato opit da se podobri UASG (tocho zaradi tova podbora na dumata “upgrade” e mnogo pravilno izbrana) otkolkoto da se smeni reda tam, edva li ne.

  Az ne ucha v UASG i zatova ne moga da davam mneniq po vyprosa. No bi bilo hubavo,ako se obyrne poveche vnimanie na bibliotekata, zashtoto az tochno vednyj bqh tam i chestno da si priznaq – ne znam zashto bih otishyl vtori pyt tam.

  Tova e ot men :)

 42. Гергина Симеонова (Гери) | 25.03.09 | 42

  Към Павел Янчев:
  Виж, :)изобщо не искам да принизявам никой с думата чертожник,нито пък да обидя някой,напротив,уважавам изключително всеки труд,още повече,че добре знам какво означава “просто да чертаеш работата на някой друг” както съм се изразила по-горе.Искам да кажа единствено,че не е необходимо да разбиваме всичко,което вече е създадено и поне до един момент е работело добре,а да го подобрим. Нека бъдем релисти. Представи си какво би станало ако изведнъж решим да променим цялата система – това означава тотално преработване на цялата учебна програма от – до, ще настане такъв хаос,какъвто едва ли можем да си представим.Другото,което е – трябва ли да вземем всичко от всички системи на образование и да си съсипем тотално нашето,което пак казвам съвсем до скоро е работело доста добре.Нека просто подобрим това,което не е добре. Иначе какво става в средното образование взимаме от американската система,в някои висши училища се говори за въвеждане на системата 3,5,8, в други бакалавър – магистър и накрая какво ще се случи? Защо непрекъснато трябва да сме по подобие на някой друг,защо ни липсва каквото и да било лично самоуважение и достойнство да кажем поне веднъж това и това е било добро, ще си го запазим? Как искаме да ни уважават,като ние самите не се уважаваме? Това ще го сменим тотално,онова ще премахнем тотално и какво излиза – правим всичко,което ни кажат от вън,а на това отгоре те винаги ще са недоволни :)))и пак ние прецаканите. Та така нека поправим това,което не е добро,но да запазим това,което е и работи.Нека не рушим,а да създаваме, нека реставрираме и адаптираме,но нека бъдем себе си. :)

 43. Гергина Симеонова (Гери) | 25.03.09 | 43

  ….a и пак аз :)Само да попитам по повод кандидат – студентските изпити,щом рисуването не е важно,какво точно е? Може ли един архитект като отиде на обекта си и трябва да направи детайл на място да не може,понеже не може да си служи с ръцете си? Тези кандидат – студентски изпити може да не са толкова решаващ фактор,но по време на подготовката се развиват определени умения, които вече със сигурност не са без значение.

 44. Здравейте на всички с поздравления за изключително добрата и изпипана инциатива. Няколко колеги от ръководството на Регонална колегия София-град към КАБ сме прочели много професионално формулираните предложения тук и също сме съпричастни с идеята, смятайки че за издигане достойнството и качеството на професията ни е нужно да се работи съвместно и още от фазата на образованието. Бихме желали да протегнем ръка на тази инициатива, като инициираме отворена взаимна среща на тази тема. По-опитните ни колеги могат наистина да помогнат и в практическата реализация на тези идеи. Тази среща може да се осъществи в на всички удобно време и място ( КАБ-София, САБ, УАСГ….)

  Не бих желал този пост да се приема като сухарска идея. Трудно е човек да се включи в диалога след толкова много мнения, повечето от които много обосновани и смислени. Може би наистина е време за реален дебат. С повечето от тук писалите се познавам лично, а те също мисля, че се познават. Не сме чак толкова голяма колегия. Но според мен истината е в първата крачка и действието.

 45. Кирил Дамянов | 26.03.09 | 45

  @ Гергина Симеонова – само на кратко относно рисуването – а не е ли по-добре в първите 2 години от обучението да се наблегне сериозно на рисуване в самото следване. Едно е човек да има пространствено мислене, друго е да може пластично идеално да изцъква капители – мисля, че има малка разлика…В България има страхотни места, където да се ходи и да се рисува архитектура…Чрез принципите на построяването на перспективата човек може да бъде възпитан на едно доста културно ниво архитектурно скициране без да има нужда да може перфектно да изобразява светлосенките на канелури и абаци…

 46. Николай Баровски, радваме се, че имате интерес към инициативата и наистина ще е чудесно да се направи среща-дискусия с чисто конструктивна насока. Ще се свържем с вас и ви благодарим за подкрепата!

 47. арх. Гергина Симеонова | 26.03.09 | 47

  @ Кирил Дамянов – Съгласна съм,че при всички положения би било по-добре рисуването да бъде поставено по по-различен начин и идеята за първите два курса е чудесна.Въпросът беше относно кандидат-студентските изпити – не може да няма някаква летва,която да е необходимо да се прескочи.В крайна сметка,понеже всички говорите как е по света – навсякъде има изпити – САЩ – Toiffel i SAT, Англия – също, Франция – матурите им са доста висока летва,която не всеки преминава,но,хора, не може без това. Помислете си,ако нещата бъдат оставени само на дипломите от средното образование, какво ще се случи. Всички знаем как се пишат 6-ците в гимназията – от година на година нивото в средното образование пада все повече – още преди години в моята гимназия – уж елитна,столична гимназия, пълни отличници бяха хора,които пишеха “в къщи” -“вкашти”.:))))
  А като цяло летвата се вдига повече,ако бъде поставена от самото начало по-високо,не е ли така? :)
  Приветствам идеята за организиране на среща – дискусия, мисля,че трябва да се направи такова нещо възможно най-скоро,за да можем действително да задействаме нещата.

 48. Kelly | 26.03.09 | 48

  Одобрявам.

 49. Здравейте, направихме преструктуриране на точките в отделни категории, с цел по-добра организация, като съдържанието за сега се запазва.

  Идеята е да определим 3 основни категории. Естествено за да говорим за промени, трябва да предвидим рационалното управление на финансите. За първите две категории би трябвало да се инвестират пари. Естествено това е материалната база и хората работещи в системата. На мнение сме, че трябва да се увеличат заплатите на преподавателите като се увеличат и изискванията спрямо тях, това би мотивирало много голяма част от тях да искат промени.

  Третата основна категория е системата, като сме я разделили на 4 подкатегории. Промените в нея не изискват финанси, а усилието за прилагането им ще се компенсира от повишаването на възнаграждението на служещите в нея.

  Самото финансиране е въпрос на търсене на нови източници или по-оптимално управление на сегашните.

 50. Radina | 27.03.09 | 50

  Mislq 4e e vreme da si kajem 4e sveta ne mojem da go promenim tolkova lesno…a zakostenqlata sistema na UASG pyk e nevyzmojno. Mn se radvam da vidq kolko sa gotini bg arhitektite i tova mi dava jelanie edin den da se pribera v rodinata i da rabotq za podobrqvaneto na ka4estvoto na na6eto stroitelstvo. No kakto go kaza edin moi profesor “stiga bra6tolevene…arhitekturata e deistvie!!!!” :)

 51. Милен Мечкуев | 28.03.09 | 51

  Права си, че дотук си “бръщолевим”, но все трябва да се почне от някъде. Резултат има във всичко, което се прави с желание и упоритост и трябва да вярваме че ще променим света, за да може да променим в действителност нещо мъничко. Важното е да се действа :)

 52. Тодор Михайлов | 28.03.09 | 52

  С голям интерес ви гледах на Печакчата, сега и чета.
  Не знам случайно ли е, че почвате да искате промени във УАСГ едва след като сте излезли оттам. Типичната позиция на хора, които могат да говорят на килограм, само и само да не свършат работа. Вижда ми се невероятно теми да са се зародили не през годините на следването, а през краткото време, в което всеки изкарал 5,5 години в мелачнитата на идеи и архитектурен полет, си взима кратка почивка.
  Коренно противоположен беше актът на едни студенти втори курс, които направиха скара на 11-тия етаж, изразявайки позицията си, докато още могат да бъдат наказани и санционирани. (не обсъждам проявата на лош, според мен вкус, да превърнеш институцията в кебапчийница, а самият акт.)
  В общи линии имам няколко въпроса към вас:
  Как мислите се променя системата? – всички знаем, някои от нещата които не вървят, но не само да джафкаме срещу тях е евтина популистка позиция,за която трудно мога да повярвам, че е насочена към интелигентната публика на тази дискусия.
  По какъв начин вие сте направили нещо за промяната, която така силно желаете?
  Какво мислите да правите по-нататък за нея?

 53. Милен Мечкуев | 28.03.09 | 53

  Здравей, Тодоре
  -първо инициативата за промени в университета не се е появила сега в нас. Така се развиха нещата, че времето мина докато я пуснем в сайта. Смешно е да се мисли, че не сме я пуснали преди да завършим, за да се пазим, защото УАСГ все пак е университет, не казарма, и няма нищо страшно в това да предложиш какво да се подобри.
  -ние, както и повечето хора които се включват в инициативата не се опълчваме срещу УАСГ, а искаме да помогнем, това са различни неща. Критиката ни не е свързана с оплюване, а е напълно конструктивна и това че я подемаме сега само показва, че нямаме никакъв интерес от цялата работа, просто като хора които сме били 5,5 години вътре – мисля че има с какво да помогнем

  Конкретно на въпросите ти:
  До сега си говорим “какво” да се промени, следващата стъпка е именно “как”. Никой не знае отговора на този въпрос, точно за това той ще изплува в дискусията. Какво ще правим занапред? Ще сме част от инициативата за по-добро строително образование, нищо не можем да направим сами… Някой хубав ден може да станем асистенти в университета, така че да не се притесняваш че критикуваме отвън :)

  Нека добавя в този коментар да не пускам друг. Тази тема не е свързана само с промени в архитектурното образование и сме отворени да добавяме и неща свързани и с другите специалности, просто не знаем точно какви са проблемите там. Така, че спокойно колегите инженери могат да споделят

 54. @Тодор Михайлов, здравей.

  Темата кога се е зародила, дали преди да завършим или след няма абсолютно никакво значение, както няма никакво значение кой я подема! Ако търсиш интрига няма да я намериш тук.

  “Как мислите се променя системата?” – с много хора, които я искат.
  Мисля, че никой в тази дискусия не “джафка” всички сме нормални хора с отговорна позиция надявам се (твоята не я разбрах).

  “По какъв начин вие сте направили нещо за промяната, която така силно желаете?” – ами честно да ти кажа за това е дискусията, за да обсъждаме какво да направим (не открих предложение в коментара ти).

  “Какво мислите да правите по-нататък за нея?” – ще говорим с институции и преподаватели желаещи да направят нещо и най-добре би било да се направи една обща среща в някоя от залите.

  ПП – Едновременно сме писали с Милен явно

 55. Трифонов | 30.03.09 | 55

  Вече не съм студент от ВИАС, но ви подкрепям напълно.

 56. Bobarev | 02.04.09 | 56

  Малко извън темата….някой да е забелязал безсрамното посегателство върху сградата чрез остъкляване на едиа от терасите на Б-корпус, в задната му част????

 57. Валери Гюров | 02.04.09 | 57

  да:[

 58. Гергана Милушева | 07.04.09 | 58

  Браво момчета и момичета…

  желание за промяна имаше и преди десет години, идеята не се е зародила сега със сигурност!
  но тогава още не беше толкова болезнено зле (или не всички го виждаха), та затова някогашното “лагеруване” пред главния вход не доведе до нищо повече от съжалителните погледи на минувачите към изкараните на тревата и наваляни от дъжда макети…

  предложение – не само че е задължително разделянето на магистър и бакалавър, ами може да се помисли и за малко необходимо реално работене по средата… няма лошо не всички да са магистри, даже напротив; а като поработиш малко – е трябва да си наистина мераклия и да имаш много силна мотивация, че да се върнеш за още 2 години… и междувременно, да не си се пуснал по течението.

  успех!

 59. Гергана Милушева | 07.04.09 | 59

  Стоян Антреев

  колега, искрено съжелявам за живеещата у вас заблуда, че в ССС се учи нещо особено стойностно… то е точно толкова мухлясало и съсухрено (макар и украсено с думичката ЕВРО), колкото и в нашия факултет…. (изводът е направен в реални условия, при работа с не един български конструктор и, за щастие, – и с не-български)
  между другото – повечето колеги, насън да ги бутнеш, могат да издекламират веднага поне 10 имена на световноизвестни архитекти… някои могат и на световноизвестни конструктури – че могат и да ви разкажат за сградите им

  а вие?

  (това е PROVOкация, не е заяждане :)

 60. Martin Iankov | 13.04.09 | 60

  Като един кандидат-студент съм напълно съгласен с приема на студентите (нормално нали). Дават се куп пари за уроци по математика и рисуване, само и само професорите да задоволяват потребностите си и ест. да вкарват учениците си… може да съм краен, но защо кандидастване в Дания за архитектура е мотивационно писмо + тест по английски език … няма логика, а в Холандия ? замислете си малко

 61. Милен Мечкуев | 13.04.09 | 61

  Напълно си прав. И ние си спомняме буквално купищата пари, които са отишли за уроци и наистина късмета, с който сме влезли в университета. Защото при такава система с приемен изпит – нещата опират много до късмет :) Пък и ако знаеш колко смисъл има математиката и рисуването на капители занапред

  Мисля, че всички сме на едно мнение, че “фунията” трябва да е в обратната посока – много хора да влизат – малко да излизат. И тази логика трябва да бъде превърната в система. Например от всички записани 1 курс за втори преминават 100 на база на успеха през годината ако ще и 5000 да са се записали. от 2 курс към 3ти 80, 3ти към 4ти = 60, 4ти към 5ти = 40, дипломират се 25 :) И за да не е безкрайно жестоко нека има например 10 години които да имаш от влизане до завършване.

 62. ВЕСО | 14.04.09 | 62

  Не че няма да се видим съвсем скоро, но и тук да ви кажа – и аз се захващам здраво да мисля как да го “случим” това.

 63. Николай Цветков | 14.04.09 | 63

  Колеги,

  Вместо да чакам да се задвижат реформите, реших да организирам инициатива — нещо подобно на ходенето на строителни обекти от практиката по сградостроителство от 2-ри курс. Мероприятието е за началото на май — м/у 4.05 и 10.05. Решението зад инициативата е провокирано от практиката която изкарахме миналия 2-ри курс АРХ. Беше ми много интересно и смятам, че ходенето по обекти, за да видим и пипнем на място реалното изпълнение, е много ползотворно като учебно занимание, особено сравнено с тоновете суха, скучна теория която ни карат да гълтаме във ВИАС.

  Засега сме ние, няколко колеги от 3-ти курс АРХ, но са добре дошли и желаещи да се включат от други курсове. Намерил съм вече 4 строителни обекта, като продължавам да търся още. Помолих и студентския съвет за подкрепа, и с малко късмет ще намерим преподавател да дойде да ни обяснява на място. Ако не намерим, ще разчитаме на инженери и техническа контрола.

  Очаквам да ми пишете с идеи и препоръки за развитието на инициативата. Ако има желаещи да се включат, също.

 64. Валери Гюров | 15.04.09 | 64

  @Николай Цветков: инициативата ти е похвална – когато планината не идва сама при Мохамед, с Мохамед отиваме на планина: )
  може би трябва да се направи списък на видно място във ВИАС, за да могат желаещите да се запишат за огледите, по дни, групи до 10-15 души може би, все пак се отива на строеж, не на кино: )

 65. Павел Янчев | 15.04.09 | 65

  @Николай Цветков
  Добра идея. Само, моля, не забравяй за безопасността на хората! Каските са задължителни, подходящи обувки, никакви поли и токчета. Строежите в България (а и не само) все още дават немалко жертви.

 66. @Николай Цветков, браво за инициативността, прав си с чакане няма да стане!

  Вчера бяхме на среща със Студентски съвет да си поговорим за някакво Upgrade-ване. От тяхна страна има желание за промяна и са готови да съдействат. Естествено като хора сблъсквали се често с консерватизма на ръководството не бяха съвсем оптимистични :) С две думи искаха да кажат, че всеки път като повдигнат въпроса за въвеждане на нещо ново и полезно, ръководството остава очаровано от идеите на младите и ги потупва по рамото, но само до там. Ясно стана, че ако представим един такъв дълъг списък с промени никой няма да направи нищо, защото това е равно на коренна подмяна на системата, а всичко сега е навързано в “баланс”. Затова ще изберем 3-4 от нещата, които са повече от логични да се случат и не костват пари, един вид начало на диалога студенти-ръководство. Тук е хубаво и вие да се включите с предложения.

 67. Валери Гюров | 16.04.09 | 67

  т.нар.”баланс” би се нарушил, ако се промени каквото и да е в системата. Условието за прием на студенти – математика&капители очевадно не е най-подходящия начин на подбор, но докато се дават по 2-3 години пари за уроци ще има заинтересовани статуквото да се запази.
  или студентите искат нещо да се промени и имат глас да го постигнат или да си кротуват, образованието е тяхно все пак…
  с две думи – за промени се иска и малко смелост, намалеят ли исканията, значи е намаляла волята и вярата:(

 68. Krystev | 16.04.09 | 68

  Napylno sym syglasen s arh. Mirqna Yov4eva. V moneta sym treti kurs i sme okolo 200 4oveka kurs, ot koito edna ne malka 4ast sa prehvyrleni ot Varna s “darenie”. Ot tezi 200 4oveka polovinata sa spq6ti du6i, vijdame gi samo na za6titi, zaverqvat s 4ujdi proketi i sys usmivka na liceto i prodyljavat napred. Tova li e to obrazovanie, kakvo da o4akvame?! Golqma 4ast ot kolegite mi mislqt 4e profesiqta arhitekturata e ma6ina za pravene na pari. Vyprosyt e ot kyde da se zapo4ne i sled 5-10 godini ot UACG-to da izlizat kadyrni arhitekti koito da pravqt arhitekturni 6ediovri ot ranga na Zaha Hadid, Fostyr i dr? , za6toto povqrvaite mi v momenta vipuska koito e 3 kurs polojenieto e pove4e ot pla4evno!!!

 69. Krystev сигурно е така, големият проблем си остава – слаба комуникация между студентите и затваряне на всеки в своя гений :) Студентите се сблъскват с абсурди в резултат на което се дистанцират от учебния процес, ученето се превръща във формалност и досадно задължение, което е пълен парадокс. Прав е Валери, че ако не се чуе студентският глас, няма логика нищо да се променя, затова общувайте си и работете екипно.

 70. Павел Янчев | 22.04.09 | 70

  Споделям мнението на Валери Гюров.

  Статия в Дневник от днес по повод форума Инициатива 2020: http://dnevnik.bg/bulgaria/2009/04/22/708999_svetovnata_banka_obrazovanieto_niama_vruzka_s/

  Цитат:
  “Според анализ на институцията (Световната банка) професионалното обучение не отговаря на изискванията на пазара на труда. Затова правителството ще гласува в четвъртък създаването на национална система за прогнозиране на нуждите на работодателите от служители и професии.

  Според Световната банка проблем остава отливът на студенти от българските университети за сметка на европейските и американските. Според последните данни на Евростат през 2005 г. 9% от българските младежи учат в чужбина, а броят им се е утроил в сравнение с 2000 г.”

 71. Павел Янчев | 23.04.09 | 71

  В защита на двустепенното образование:

  http://dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/novini/2009/04/23/709125_ministri_na_obrazovanieto_diskutirat_budeshti_stupki/

  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/about/index.htm

 72. Валери Гюров | 23.04.09 | 72

  @Мартин Ангелов и Павел Янчев:
  колеги:], след като сме на едно мнение ни остава само следното – да обединим усилията си и да НАПРАВИМ нещо по въпроса. Дали ще е лепене на плакати в УАСГ, дали ще е някаква акция, не знам.
  Видно е, че в България хората са свикнали някой да прави нещо за тях, а иска ли се самоинициатива бързо угасва и малкото ентусуазъм…Браво на момчето, което се е нагърбило да организира посещения по обекти. Ако е единственият по-деен студент обаче, ще е крайно жалка констатация.
  Дайте поне да натиснем за конкурса с дворовете, току-виж тръгнало колелото

 73. Днес в новия брой на вестник “Строителство и Градът” има статия за инициативата “Upgrade ВИАС/УАСГ” и за архитектурното образование като цяло.

  Ето статията
  и мнението на декана на Архитектурния факултет арх. Недялко Бончев

 74. Кирил Дамянов | 02.05.09 | 74

  Много благодаря Мартине за статията…Страхотно!
  Една страница приказки, анализи, дефиниции на…глобалната обстановка…
  Кое е общото между рецесията и инициятивата за Промяна питам се аз?!
  Нима преди 7 години образованието ни беше актуално и съвременно?
  Кой завършил-завършил – кой имал шанс построил максималното РЗП и влязъл в бранша…
  А сега?
  Какъв е стимула при глобална рецесия (която се появи доста преди инициятивата за промяна) на хората да учат, когато работата намаля десеторно…Никога няма да е същото…Може би и за добро – ще оцелеят хората с добри контакти и някои от кадърните – но не това е съществото на това, за което си пишем тук…
  Много типична ми се струва тази реакция – “Да – проблем има, но да обобщим, някои от световните тенденции”…Да се хвалиш че дипломата от ВИАС(УАСГ) се признава от РИБА е смешно…
  Това което се учи в Лондон Оксфорд и т.н. е на светлинни години от нашите пра-катедри по типове сгради…не може едно такова мнение да е адекватно…Или Г-н деканът не е наясно с образованието на вън или се опитва леко да завоалира остротата на проблема пред участниците в дискусията (ако още е акутална)

  Не оставяйте темата да изтлее под прахта на ежедневието ако искате нещо да се случи…

 75. Павел Янчев | 05.05.09 | 75

  Моят коментар по изказването на доц. Бончев тук – http://pavel-yanchev.blogspot.com/2009/04/upgrade_28.html

 76. terrarossa | 07.05.09 | 76

  Здравейте,
  Отдавна очаквам да се случи нещо подобно във ВИАС – по-добре късно, отколкото никога! – и учебната програмата/учебниците да се различават вече от тези на поколението на нашите родители!

  И в същото време се сещам за един преподавател, който твърдеше, че от трите най-консервтивни институции – армията, църквата и университета, университетът е най-консервативната ;).

  Затова имам едно наум, че промяната на практика ще бъде еволюция, а не революция. Ето няколко размисли в тази посока:
  От формулираните тези горещо подкрепям актуализиране на предметите; повече чуждестранни лектори;работилницте,; екипна работа, а не конфронтация с инженерите; 24 часа отворена библиотека; смятам, че основните предмети трябва да са задължителни, но наред с това останалите да са избираеми.

  Според мен част от предложнията взаимно се изключват (1)(но и в двата случая са смислени и полезни!); други биха срещнали аргумента, че трябва да се промени програмата (2), респ. акредитацията; а трети трябва да се съгласуват със законовата база (3).

  (3) Званията арх.-инж.-бакалавър са смислени само ако ЗУТ и КАБ допускат примерно двете по-ниски категории обекти да са от тяхната компетенция.
  (1) Според скромния ми опит на Еразмус-студент в Германия и някои наблюдения за Франция и Испания, там въпросът с чертожниците и проектантите е решен в два вида университети – дали са Fachhochschuelen и Uni, или Uni i Ecole, те предлагат различен подход към архитектурното образование – в първите е пракичен, с година ‘стаж’ в бюро – т.е. за хора технически сътрудници, а във вторите – по-теоретичен, повече близък до ВИАС, обучаващ проектанти и бъдещи преподаватели, ръководители на бюра.
  Относително дълго време ми трябваше да осмисля тази разлика; тъй като попаднах във Fachhochschuele, определено видях и предимствата на университет като “ВИАС”.

  (2) Стигнах до извода, в България това разделение е осъществено по друг начин – техникуми и университет и промяната тук трябва едно по-глобално пренастройване.

  Или да се работи в тази посока в конкуренцията УАСГ, “Каравелов”, “Черноризец”.

  Във тази възка искам да предложа една дискусия – а именно “Кое от образованието във УАСГ смятате за за плюс, полезно да остане?”. Ще ми е интересн да чуя и мнението на колеги “спасили се” в чужбина.

  Поздрави

 77. ProvoCAD | 07.05.09 | 77

  Имаме една идея и се надявам да я осъществим скоро, ако не скоро на есен, за сега толкова :)

 78. terrarossa | 07.05.09 | 78

  На есен с песен или септември ще бъде май :)))

  Докато не съм си забравила мисълта няколко допълнения:

  Тъй като някои от предложенията са реално приложими веднага – да ги отделим от останалите и да настояваме за прилагането им от септември….
  Относно “следващите крачки/етапи” песимизмът на арх. Лазарова е сериозен повод за безпокойство, защото програмата ще стане качествено нова с нови хора и идеи.

  Доколкото освен на собствените си усилия като архитект съм продукт и на УАСГ, акредитацията от RIBA приемам само положително.
  През средното си образование бях обект на не един експеримент – последния випуск по една или първият от друга програма – по принцип това не е най-добрият вариант :)

  Относно това дали да закрием ВИАС – нямам идея какво остава тогава в “Каравелов” и “Черноризец”, но не вярвам да е нещо по-добро.
  Те от друга страна са много по-гъвкави за една коренно нова концепция за арх. образование. Търсенето една алтернатива на ВИАС също може да се окаже удачен вариант.

 79. bedno li bedno | 15.06.09 | 79

  ха, имало обсъждане за ВИАС :)
  оставам с впечатлението, че в някои искания целите да регламентирате още по-стриктно мелето, наречено ВИАС, което е похвално, но ми се струва енергия, насочена в неправилната посока.
  ясно е че имате добри намерения, но и пътят към АДА е постлан с добри намерения.

  като цяло съм съгласен със всички точки … някои са добри, други според мен са без никакви последствия.
  НО, бих предложил нещо, което ми се струва много по-правилно, въпреки че на практика изключва “промяната на УАСГ” а предлага пълна ПОДмяна.
  До голяма степен някои от вашите искания загатват таз ПОДмяна, но това не е изречено достатъчно ясно…дипломатичност сигурно :)

  първо по точките подробно:

  Точка А1:
  Конкурс за съживяване? За да се „съживят” пространствата в университета трябва първо да се съживи процеса на проектиране в същия. Обратното няма да стане. Само ако има ГРУПИ студенти и преподаватели които искат да покажат нещо – тогава може.
  В система, в която преподавателите са се затворили в катедри, а студентите получават заверките си като милостиня не може да има съживяване. Пак каруцата пред магарето, външните белези пред същността.
  Точка А2: много похвално, бравос!
  Точка А3: колко повече и какви? (дърводелски или пленероподобни – не е ясно)
  Точка А4: малко прилича на точката със съживяването. Ако студентските проекти се изработват в design студио такива мероприятия ще бъдат организирани много по-лесно, защото пряката полза от тях ще бъде очевидна за студентите (в студиото, както и за техите заинтересовано колеги) и ще води до по-добри резултати на проектите им, което ще води повече студенти в съответното студио следващият сезон. Така както е написано „да бъде….” е само лозунг.
  Точка А5: 100% За!
  Точка А6: 100% За!
  Точка А7: ами добре :)
  Точка Б1: задължаването на преподавателите за присъствие във сегашната ситуация би довело само до едно: безпаметно изчакване за да стигнеш до корекция във 90% от случаите. Даже и с въвеждането на УиФи и елекронни адреси. Присъствието на катедрени корекции носи със себеси всички негативи, които има в системета на кадедрите. анонимност, незаинтересованост и многочасови тиради от дългогодишни преподаватели, които се дразнят че не получават нужното уважение, борещи се за честта на катедрата. Иначе добро намерение, но като цяло е капсулиране на катедрения манталитет.
  Точка Б2: С трансформирането във Design студиа, необходимостта за по-актуални строителни системи ще стане неизбежна. Единствения проблем в момента е че се разчита на Лекционен курс и упражнения, които са отделени от проблематиката на отделните design задачи. Замяната на този курс със Семинари по определени проблеми, организирани от Студиата, би решил това разминаване. Иначе желанието ви изглежда е да се актуализира Читанката по-често, което пак няма да реши основния проблем. Трябва разко да се разграничи основния лекционен курс и задължителните материали от конкретните Семинари-консултации.
  Точка Б3: с премахването на катедрите ще се освободи достатъчен ресурс за да се раздадат лекциите на всеки студент по всички (3) лекционни курса. За останалите (избираемите) – според даскала (от който можете да се оплаквате).
  Точка Б4: като Б1. получаването на „заверка” се извършва изцяло в Студиото. Седмицата за заверки става седмица за подготвяне на изложбата и „съживяване” на фоайето (кенефите, бутката на пазача) :).
  Точка Б5: мисля че става ясно вече…
  Точка Б6: За!
  Точка Б7: 100% против ако все още се налага да се виси пред кабинети за заверки :) всеки човек става пушач в такива ситуации.
  Точка В1: съгласен съм.
  Точки Г: с всички точки съм съгласен. И, както става ясно, постигането на тези изисквания не може да стане с Upgrade. Проманата в договорите на преподавателите, както и промяната на оценяването и организирането на проектанкия процес изисква премахването на катедрите.
  Всичко в Точки Д и Е ми харесва.

  И сега описание на една „утопична” организация

  първи и основен проблем според мен са КАТЕДРИТЕ.
  решаването на този проблем решава много други, следващи от него.
  1. Трябва да има само 3 “катедри”
  – техническа (конструкции)
  – комуникация и презентация (катедра рисуване и моделиране)
  – design (администрация на студията 1бр.)
  така може да се реши липсата на средства. и да се освободят средства за други дейности. липсата на средства е пряко следствие от раздутите пресонали на катедрите, както и увеличаването на броя и “вида” проекти който се правят в един семестър, по принципа “всяка администрация увеличава количествто работа, която се извършва” (без оглед на обективната нужда от тази работа)
  всяка сегашна катедра се преобразува на Design студио. в началото на всяка година се публикува програмата за учебната година на Студиото, като студентите се записват в желаното от тях студио. сключват се договори със необходимият брой преподаватели според изборът на студентите…(не би трябвало да казвам нещо нечувано преди)
  искам да поясня че студентите няма да “превземат университета” на първо време, защото ръководството на университета ще решава кой да предстявя програми пред студентите. постепенно въведената яснота от опростяването на администрацията и информираността на студентите ще породи допълнителни изисквания, които те могат да представят на ръководството.
  всеки студент ще бъде подканван да записва различни студия, като ако желае да се запише в същото трябва да внесе писмена обосновка, която да се разглежда на съвет.
  Всяко студио ще провежда общи занятия със другите 2 “катедри” (техническата и реисуване/моделиране) въз основа на семестриалния проект.
  не всички сегашни катедри ще успеят да получат мандат за провеждане на учебен план.
  пример: цялата катедра “Промишлени и Аграрни сгради” може да се закрие. някои от преподавателите в тази катедра трябва да минат на срочни договори, като се прикачат към определено design студио за определен семестър като външни консултанти според особеностите на тези design проекти. ще им се плаща на проведена консултация. Другите трябва да бъдат ОСВОБОДЕНИ!

  Пожелавам много успехи!

 80. Любомир Башов | 24.06.09 | 80

  Аз искам само да отбележа,че повечето от нещата, които обсъждате и давате примери с други държави го има в България и даже функционира.Било то ателиетата за самостоятелна работа,било то архитектура с по-задълбочено изучаване на инженерните предмети и след 4-те години и вземането на бакалавърска степен, избираш кое точно да профилираш тоест дали да станеш инженер или архитект, а може и двете(специалността е инженер-архитект)и т.н и т.н…Забравих да спомена, че става дума за ВСУ “Л.Каравелов”-София,за съжаление обече малко хора го знаят все още.Успех на всички!

 81. Милен Мечкуев | 24.06.09 | 81

  коментари по темата:
  http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=735349

 82. bedno li bedno | 26.06.09 | 82

  не ви се занимава вече?? :) :) :)
  направихте каквото можахте.
  позрдави.

 83. Милен Мечкуев | 26.06.09 | 83

  ти ще кажеш, че не ни се занимава :)

  Днес сутринта бяхме на среща с част от ръководството на УАСГ, както и с представители на студентски съвет. Това беше и отворена среща, на която за съжаление не присъстваха много студенти. При следваща такава среща ще популяризираме в сайта ни, за да се получи истинска дискусия между ръководство, настоящи и бивши студенти, където да се стигне до реални резултати и решения. Дискусията трябва да се премести от интернет – в реално време. Отношението, което срещнахме днес беше положително и с готовност за работа. Осъзнахме, че някои от исканията са реално нереализируеми, но други пък са напълно логични и разумни. На първо четене – безжичен интернет ще има в скоро време навсякъде в Университета, Студентски съвет работи и върху система за оценяване на преподавателите от студентите и т.н. Трябва да се разбере, че “провокад” не сме нищо повече от хора, които искаме да сме от полза на архитектурното и строително образование, както всички участващи в тази дискусия и ще помагаме с каквото можем.

 84. Йордан Кръстев | 28.08.09 | 84

  Някакво развитие по темата?

 85. Ами сега като почне семестъра предполагам, че ще има развитие, естествено ще пишем за това.

 86. http://www.vbox7.com/play:7b1e17b9 http://www.vbox7.com/play:05eaf4da Време е университетът да се приспособи към вас а не вие към него – добре казано

 87. ДиянДучев | 17.09.09 | 87

  не знам от къде да започна:
  -може би оттам че университета трябва се закрие.
  -после да се не се допуска държавата да създава повече такива безумни и нереагиращи на околната среда структури
  -и след това бизнеса и богати хора и браншове да го открият наново с по-ясна структура и по-оптимизирана база
  В тази структура не е останала и капка здрав разум и логика… изпитите, начините на преподаване, учебния материал, комуникацията с администрацията, кариерното развитие (обявите на таблата до вратата на кариерния център са от пролетта на 2008 година – за справка сега сме 2009 г.) са тотално неефективни и неполезни.

  Един такъв университет трябва да е еталон, в който всичко да е под конец – проблем не са парите (както сте показали в схемата горе – чайник с върос) – проблем са винаги хората – трябва да се преподава авангардно мислене и да търсите новото и да сте тласък за обществото…. този ВИАС или УАСГ не е това.

  Никъде няма толкова безумен прием за специалност Архитектура- това е ясен знак, че на хората, съставящи програмите не им е ясно какво искат да създадат като краен продукт от своите студенти. Допънително – дано да стре разгледали изпитните работи по рисуване – можете с просто око да видите, че работите оценени за 5.70 отстъпват по много критерии на някои които са със 4.70…. защо се приема за допустимо да има изпит базиран на свръх субективна оценка (Рисуване), комбиниран със измерим по сложност със ССС изпит по Математика…
  Накратко как се влиза в специалност Архитектура:
  -50% от тези които са архитектура са платили…
  -50% са ходили 2 години на курсове при хората които ще проверяват и са изтрещяли тотално…
  И да не забравяме, че това са деца… на какво хубаво са научени когато още на 16-18 години гледат как покрай тях се изсипват тонове пари за да могат да удовлетворят мечтата си тяхната или на родителите им.

  Последния хит е да прекъсват студенски права без обяснение и те да се възстановяват срещу “Дарение” което се плаща на фирма, след като платиш от фирмата звънят на декана и той ти подписва молбата, с която ти възстановява правата. И познайте платените пари са за ремнот но не на учебната база а на офисите на администрацията. Но това скоро ще го проверият от прокуратурата защото има сигнал…. дори и да има някакъв правилник озаконяващ това или дори закон ще се наложи съответната институция да се самосъзира…

  Има и още примери:
  – преподаватели правят снимки на аудиторията по време на лекцията и след това на изпита те късат дори и да си научил всичко перфектно
  – преподаватели обиждат студентите по време на лекции и им обясняват колко са зле и т.н.
  – административното обслужване е под критичния минимум и не отговаря на каквито и да стандарти

  Такива неща в един реален свят рано или късно спират да съществуват.

 88. Антон | 31.01.10 | 88

  Няма ли някакви новини по темата?

 89. bedno li bedno | 18.03.10 | 89

  да се закрие! да се открие колеж към САБ или КАБ , обучението по специалността да се раздели на 3 или 4 части и държавна субсидия само за първата. така да е за архитектура и всички останали “елитарни” специалности. да видим как някой ще си даде парите на даскал-некадърник или мухльо, като тези, назначавани по катедрените съветчета.

  УПГРЕИД-глупости

 90. Цветомир Джерманов | 06.06.10 | 90

  Искам да попитам, дали има развитие по темата и дали тук е място да бъдат давани малко по-конкретни предложения за промени. Аз съм напълно(по-скоро почти напълно) съгласен с изложените точки, но смятам, че няма да е зле, ако има по-конкретни примери, по какъв начин могат да бъдар реализирани тези идеи.

 91. Елица Димитрова | 03.10.10 | 91

  И аз искам да попитам какво се случи с инициативата? Постигнахте ли нещо по поне една точка? Ако още има някой който прави нещо аз винаги съм готова да помогна или да измислим нещо как конкретно да се реализират идеите.
  За мен положението е много тежко и работата е там, че преподавателите и ръководството нямат никакво желание за промяна и без много сериозен натиск няма да си мръднат пръста. Да, ще ви приемат и ще ви изслушат, но после няма да направят нищо. За да се промени нещо трябва да се обединим голяма група студенти и да сме много упорити.
  Мен ме интересува дали някой има желание и идеи как да направим следните две конкртни неща:

  1. Да се раздели бакалавъра от магистъра, така че който иска поне да направи магистратура на друго място. (т. Е 1 от вашия план :))

  2. Да могат да се взимат книги от читалнята – дори и да е само за кратък период от време. И да се отделят повече средства (които всички знаем, че има в изобилие от “дарения”) за нови книги и за повече екземпляри от по-търсените книги. Сега в София няма библиотека в която да има достатъчно книги за архитектура и дори не можем да допълним липсващото ни образование с допълнително четене.

 92. Доста се изписа по темата по-горе. Дано всичко това стигне до правилните хора, които за жалост дори не ползват Инернет, защото са близо до пенсия. С това не отправям критика обаче към тях, макар че заслужават, а по-скоро искам да насоча фокуса към младите, които биха поели щафетата. Само тогава може да се случи всичко-до тук изброено. Че радикални промени са нужни е факт, че субсидии са нужни също, но мисленето докато се промени ще се окаже мъчна задача.

 93. Димана Стефанова | 07.12.11 | 93

  Минало е една година от последния коментар… и желанието ли затихна с думите?

 94. Боян Георгиев | 08.12.11 | 94

  Да се надяваме че желанието за промяна все още не е загаснало. Възможностите за промяна ще станат по-ясни след избор на ново ръководство на АФ на общото събрание на 12 декември.

 95. Ако студентите нямат интерес, никой не може да им помогне, най-лесно е да се чака промяна отгоре :)

 96. Боян Георгиев | 09.12.11 | 96

  За да се прокопае един тунел е по-ефективно ако се започне от двете страни и се срещнем някъде. Ако спечеля в понеделник, ще разчитам много на вас за да намерим онези които искат и могат да копаят в правилната посока :))